DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Košíkářství Mělník - Petr Král

Oceňění řemesla

                                                                VEŘEJNÉ UZNÁNÍ

Intenzivně se věnuji osvětě veřejnosti, pořádám košíkářské kurzy, vytvářím pomůcky, foto návody, dokumentuji mělnickou košíkářskou historii a vytvářím různé projekty o košíkářství. Přispívám tak k tomu, aby toto řemeslo nezaniklo

 Za snahu udržet znalosti nutné pro provozování tradičního košíkářství a za kvalifikované prezentování a předávání je dalším generacím jsem získal v roce 2015 ocenění   Zde  odkaz Středočeského kraje 

       ,,Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje".

                                                                          Předání ocenění v skazenu Kouřim dne 16.10.2016

 

V roce  2017 celostátní titul   ,, Nositel tradiční lidové výroby".

Cílem projektu Zde odkaz Nositelé tradice lidových řemesel je ocenit a veřejně zviditelnit výrobce, kteří na vysoké úrovni ovládají jedinečné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby. Současně s jejím uchováním se aktivně podílejí na propagaci a předávání výrobních postupů svým žákům a následovníkům. 

Od vzniku projektu ocenil ministr kultury České republiky titulem Nositel tradice již na šest desítek výrobců, kteří reprezentují celé výrobní spektrum tradičních technologií. Můžeme mezi nimi najít hrnčíře, kováře, výrobce doškové krytiny, řezbáře, sekerníky, tkadlce a vyšívačky, košíkáře, obuvníky, výrobce pilníků či kamenných brousků atd.

 

                                                                      Předání ocenění v Chrudimi dne 10.9.2017

        Titul Nositel tradice  lidových řemesel disponuje od svého                vzniku grafickým logem,  který je současně i ochrannou   známkou. Využití  známky je dočasné a nepřenosné a vztahujese   především k označování výrobků vlastních a takových, které  vznikly pod přímým vedením držitele.                                                                                                             Známka je tedy garancí kvality a řemeslné hodnoty výrobku.

Cílem projektu Nositelé tradice lidových řemesel ovšem není pouze veřejné ocenění jednotlivých výrobců. Snahou je též propagovat a zviditelnit tradiční řemeslo a jeho výrobky, aby se opět staly běžnou součástí každodenní kultury – v interiéru, oděvu i věcech denní potřeby. Pouze tím můžeme zaručit, že zůstanou i nadále živou součástí naší kultury a nikoli pouze zajímavým muzejním exponátem.

  V projektu  ,,Nositel Tradil lidové výroby"  byl jsem  finačně  podpořen Ministerstvo kultury, Odbor regionální a národstní kultury v  programu poskytování příspěvků na tvůrčí a studejní učely

 Tvůrčí stipendium 2019-2019: Dokumentace tradičního košíkářství v Čechách a na Moravě. 

 Mimořádné  srtipendium 2020: Srojová výroba  vrbových loubků a vyroba z nich

  Co je? Nehmotné  dědictví  rukodělných řemesel.

Nehmotné kulturní dědictví zahrnuje různé projevy lidské činnosti. Jsou to například i rukodělná řemesla po našich předcích, která se dále předávají svým potomkům zkušenostmi, znalostmi, manuální dovedností, jejich zpracovávání a uchovávání surovin, i ze speciálními nástroji . Vzhledem k formě předávání generacemi prověřených hodnot je zřejmé, že tradiční kultura prochází určitými přirozenými proměnami, a tudíž je pro ni charakteristický neustálý vývoj.Tuto kulturu nelze v muzeích skladovat, ale můžeme ji prožívat pouze prostřednictvím kulturních prostředků (definovaných jako lidské poklady OSN), které ji vyjadřují.Tradiční lidová kultura utváří naši identitu, která je podstatnou součástí našeho kulturního dědictví. Proto je potřeba se jí zabývat a snažit se ji uchovat i pro další generace.